Wedstrijd afgelast

Beste sporter,
Beste supporter,

Je zag het allicht aankomen ...

Ook dit jaar gaat de Pocolocoroeseltriatlon niet door.

Deze beslissing is in het belang aan de veiligheid van elke deelnemer, supporter en medewerker aan onze wedstrijd.

Daarnaast weten we dat de voorbereiding van onze deelnemers door de actuele crisis op zijn minst grondig verstoord is. Niemand komt graag half of onvoorbereid aan de start.

Onze wedstrijd staat of valt met de beschikbaarheid van partners en medewerkers. De huidige stand van zaken biedt ons onvoldoende garanties om onze wedstrijd logistiek georganiseerd te krijgen, wetende dat meer dan 150 vrijwilligers het beste van zichzelf geven om van de PocoLocoRoeselatriatlon een feest te maken.

De voorinschrijvingen liepen als een trein tot op het moment dat de Coronacrisis uitbrak.

Wie het inschrijvingsgeld betaalde krijgt een bericht van onze partner Kraftman Chrono Timing. Je wordt uitgenodigd om een keuze te maken via een digitaal formulier. 

Je kan kiezen om je inschrijving meteen te laten overzetten naar de volgende editie 2021. Dit bespaart ons veel onnodig administratief werk.

Beslis je om niet deel te nemen aan de editie 2022, dan kan je inschrijvingsgeld terugbetaald worden, na aftrek van € 2 verwerkingskost.

Je kan er ook voor kiezen je inschrijvingsgeld niet terug te vragen, maar te schenken aan het project Lance, waartoe onze wedstrijd zich geëngageerd heeft.

Gun onze partner Kraftman Chrono Timing even te tijd om dat rond te krijgen.

Wij hopen jullie met evenveel enthousiasme in juni 2022 te mogen verwelkomen op de Pocolocoroesesltriatlon editie 2021. Traditioneel gaat onze wedstrijd door de eerste zondag van juni.
Wij stellen nu alles in het werk om voor 5 juni 2022 de vereiste toelatingen aan te vragen bij de autoriteiten.

We danken onze naamsponsor PocoLoco die zonder enige aarzeling de schouders steekt onder onze wedstrijdeditie 2021.

We weten dat we ook Lance en zijn team moeten teleurstellen. Maar we bekijken het positief en gunnen Lance en zijn team een vruchtbaar extra voorbereidingsjaar om in 2022 - met nog meer goesting - voor de dag te komen met een meer dan bijzondere prestatie.

Tot slot, dank aan de sponsors die beslist hebben hun engagement voor 2021 sowieso voor 2022 te behouden. Zij kunnen alvast vanaf nu al rekenen op de exposure van hun engagement die reikt tot over juni 2021. Van harte dank!

We hopen te kunnen rekenen op jullie begrip en wensen jullie alvast vooral een goede gezondheid en een goede voorbereiding voor de PocoLocoRoeseltriatlon 2022.

Sportieve groeten,

Wedstrijdcel Pocoloco Roeseltriatlon
TriatlonTeam Roeselare vzw