Verkeerscirculatie

Het is onvermijdelijk: een triatlonwedstrijd organiseren heeft gevolgen voor de verkeerssituatie in de omgeving. Het spreekt vanzelf dat we de ongemakken voor de buurtbewoners en het doorgaand verkeer tot een minimum willen beperken.

In samenspraak met de stadsadministratie en de politie is daarom een verkeersplan uitgewerkt. Via onderstaande linken bereik je de belangrijkste info:

  • bewonersbrief: de bewoners naast het parcours kregen begin mei een brief in de bus waarin ze op de hoogte gesteld werden van het evenement
  • verkeersplan met aanduiding van de zones voor niet-parkeren en aangepaste circulatie.
 
We blijven bereikbaar voor alle bijkomende vragen.

 

Copyright © Triatlonteam Roeselare vzw - 2018 - Release 2.2 - 10/03/2018